ime Fundacija SICEH, ustanova za razvoj kibernetike
skrajšano ime Fundacija SICEH
naslov Sotelsko 19, 8270 Krško

[email protected]
/sicehorg
@sicehorg
Poročanje ranljivosti