Imate prispevek, ki ga želite objaviti? Pišite nam na [email protected].

Kaj so prispevki

Prispevki so del strani, ki omogoča strokovnjakom in entuziastom na področju informacijske varnosti in hekanja objavo lastnih člankov in raziskav.

S|CEH sprejemamo prispevke, za katere menimo da imajo uporabno vrednost za skupnost. Spodnji pogoji niso niti dokončni, niti popolni. Če ne veste, ali je vaš prispevek primeren, nam pišite in bomo ugotovili skupaj.

Pridržujemo si pravico, da že objavljen prispevek odstranimo oziroma od avtorja zahtevamo popravek, če se izkaže da ni v skladu s pravili.

Skupaj s prispevkom objavimo ime in kontaktne informacije avtorja, ki jih lahko le ta kadarkoli spremeni ali odstrani. Po želji pa lahko prispevke objavite tudi anonimno ali pod psevdonimom.

Sprejemamo

  • Poročila o odkritih ranljivostih (avtor mora imeti dovoljenje za razkritje ranljivosti)
  • Raziskave in analize na področju informacijske varnosti
  • Objave brezplačnih in odprtokodnih programov, razširitev, knjižnjic
  • Prispevke, za katere menimo, da imajo uporabno vrednost za skupnost

Ne sprejemamo

  • Prispevkov, katerih tema ni povezana z informacijsko varnostjo ali hekanjem
  • Prispevkov, katerih glavni namen je promocija osebe ali podjetja
  • Prispevkov, katerih glavni namen je promocija zaprtokodnega ali plačljivega programa, razširitve, knjižnjice
  • Prispevkov, ki so neutemeljeni ali navajajo netočne podatke
  • Prispevkov, ki so žaljivi ali nespoštljivi, blatijo posameznike ali skupine, vsebujejo neprimeren jezik
  • Prispevkov, napisanih v tujem jeziku